Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp

Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp


Gửi BRL trên Binance với tư cách là người dùng doanh nghiệp

 • Nhấp vào “ Mua tiền điện tử (BRL)” → “Gửi tiền ngân hàng”
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
 • Chọn Đơn vị tiền tệ “BRL” và “Chuyển khoản ngân hàng”
 • Nhập số tiền bạn muốn gửi
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
 • Vui lòng nhập CNPJ của bạn cùng với email và số điện thoại của bạn cho mục đích xác thực và nhấp vào “Tiếp tục”.
Lưu ý: Hãy đảm bảo CNPJ dưới tên công ty của bạn để tránh chậm trễ trong việc xử lý thanh toán
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
 • Nhấp vào "Xác nhận" để tiếp tục.
Lưu ý: Yêu cầu tên trên yêu cầu chuyển khoản ngân hàng phải khớp với tên trên tài khoản Binance của bạn; PIX sẽ sẵn sàng phục vụ 24/7 (KHUYẾN CÁO!). Phương thức thanh toán DOC và TED chỉ khả dụng trong giờ giao dịch ngân hàng bình thường.
 • Truy cập ứng dụng ngân hàng của bạn và gửi BRL vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi thông qua PIX (được khuyến nghị), TED hoặc DOC.
 • Bây giờ, hãy đợi ngân hàng của bạn xử lý đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào “Xem lịch sử” để kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng.

Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp


Cách nạp tiền qua PIX

Sử dụng PIX để gửi tiền 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần!

Bạn có thể gửi tiền bất kỳ lúc nào bất kỳ ngày nào! Trước tiên, hãy đặt hàng trên Binance và làm theo hướng dẫn bên dưới để thực hiện chuyển khoản Pix.
Chúng tôi vẫn đang bổ sung danh sách này với các ngân hàng và tổ chức thanh toán được người dùng của chúng tôi sử dụng nhiều nhất. Do đó, nếu ngân hàng của bạn chưa được liệt kê ở đây, bạn có thể lấy thông tin này từ dịch vụ hỗ trợ ngân hàng của bạn.
Kiểm tra quy trình theo ngân hàng của bạn:


Bradesco

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng, hãy nhấn vào nút "Pix"
 2. Chọn chức năng “Chuyển khoản” rồi chọn “Đại lý và tài khoản”
 3. Chọn ngân hàng cổng thanh toán: “332 - Acesso Soluções de Pagamentos”
 4. Nhập chi tiết ngân hàng của cổng thanh toán (nhánh 0001, tài khoản séc 282-8).
 5. Ở quyền sở hữu, hãy chọn “Một người khác”
 6. Nhập số tiền và loại tài khoản "Séc" và xác nhận


Nubank (NuConta)

 1. Chuyển đến phần “Khu vực Pix của tôi” và nhấn vào “Chuyển”
 2. Nhập số tiền chuyển
 3. Khi chọn liên hệ, hãy chọn (hoặc tạo) liên hệ “Forteras Intermediacao de Negocios LTDA”, CNPJ 34.942.560 / 0001-87
 4. Chọn (hoặc bao gồm) tài khoản ngân hàng Forteras của bạn (Banco 332 - Acesso; nhánh 0001; tài khoản séc 282-8)
 5. Xác nhận giao dịch


PagBank (PagSeguro)

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng, hãy chọn nút “Pix / QR Code”
 2. Chạm vào tùy chọn “Thực hiện chuyển khoản (Miễn phí)”
 3. Trên màn hình chuyển, hãy chọn “Đại lý và tài khoản”
 4. Nhập CNPJ của cổng thanh toán: 34.942.560 / 0001-87
 5. Chọn ngân hàng sử dụng cổng thanh toán: “332 - ACESSO”
 6. Trong “Loại tài khoản”, hãy chọn “Tài khoản séc” và nhập chi tiết tài khoản (nhánh 0001, tài khoản 282-8)
 7. Nếu muốn, hãy nhập mô tả (không bắt buộc), nhập số tiền và xác nhận.


Neon

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng, hãy chọn “pix” rồi chọn “Gửi”
 2. Nhấp vào tùy chọn "Gửi chi tiết tài khoản"
 3. Nhấp vào biểu tượng để thêm liên hệ mới ở góc trên bên phải của màn hình và nhập thông tin chi tiết của Forteras Intermediação de Negócios (CNPJ 34.942.560 / 0001-87, Ngân hàng 332 - Acesso, chi nhánh 0001, tài khoản séc 282-8).
 4. Nhập mật khẩu 4 chữ số của bạn để xác nhận.
Nguồn: Neon FAQ


PicPay

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng, hãy chọn “PIX”
 2. Trong "Gửi", hãy chọn "Nhập chi tiết tài khoản ngân hàng theo cách thủ công"
 3. Nhập thông tin chi tiết của Forteras Intermediação de Negócios (CNPJ 34.942.560 / 0001-87, Ngân hàng 332 - Acesso, chi nhánh 0001, tài khoản séc 282-8). Trong "Quyền sở hữu", chọn "Người khác".
 4. Nhập số tiền và nhấn vào “Thanh toán”.


Iti

Lưu ý : mặc dù chuyển TED từ Iti không được xác định tự động, chuyển khoản Pix được xác định mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
 1. Trên màn hình chính của ứng dụng, hãy chọn “thanh toán / chuyển khoản”
 2. Chạm vào “chuyển đến liên hệ mới”
 3. Ở đầu màn hình, chọn “ag / account”
 4. Bắt đầu tìm kiếm ngân hàng 332 - “Truy cập giải pháp thanh toán sa” và chọn loại tài khoản “tài khoản vãng lai hoặc thanh toán”
 5. Thông báo chi tiết của Forteras Intermediação de Negócios (CNPJ 34.942.560 / 0001-87, nhánh 0001, kiểm tra tài khoản 282-8).
 6. Nhập số tiền và xác nhận.


BS2

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng, chọn “Pix”
 2. Nhấn vào “Chuyển sang phím Pix”
 3. Chọn loại khóa "Đại lý và tài khoản"
 4. Thông báo chi tiết của Forteras Intermediação de Negócios (CNPJ 34.942.560 / 0001-87, Institution 332 - Acesso Soluções de Payment SA, chi nhánh 0001, tài khoản séc 282-8). Đồng thời chọn “Quyền sở hữu khác”.
 5. Nhập số tiền chuyển khoản và xác nhận.


Cách gửi tiền BRL


1. Nhấp vào “Mua tiền điện tử (BRL)” → “Gửi tiền ngân hàng”.
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
2. Chọn Tiền tệ “BRL” và “Chuyển khoản Ngân hàng”.
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
3. Nhập số tiền bạn muốn gửi.
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
4. Nhập CPF, email và số điện thoại của bạn và nhấp vào “Tiếp tục”.

Vui lòng đảm bảo CPF dưới tên của bạn để tránh sự chậm trễ.
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
5. Nhấp vào "Xác nhận" để tiếp tục.

Tên trên yêu cầu chuyển khoản ngân hàng phải khớp với tên trên tài khoản Binance của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng PIX vì nó có sẵn 24/7. Phương thức thanh toán DOC và TED chỉ khả dụng trong giờ giao dịch ngân hàng thông thường.
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
6. Chuyển đến Ứng dụng ngân hàng của bạn và gửi BRL vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi thông qua PIX (được khuyến nghị), TED hoặc DOC.
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
7. Chờ ngân hàng xử lý đơn hàng của bạn và nhấp vào “Xem lịch sử” để kiểm tra trạng thái đơn hàng.
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp


Cách mua tiền điện tử bằng BRL

Binance đã mở chức năng gửi tiền cho đồng Reais của Brazil (BRL). Người dùng có thể sử dụng BRL để mua tiền điện tử.

Bước 1
Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và chọn tùy chọn [Mua tiền điện tử] trên đầu trang chủ Binance.
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
Bước 2
Chọn BRL làm đơn vị tiền tệ fiat để chi tiêu và nhập số tiền. Chọn tiền điện tử mà bạn muốn mua và nhấp vào [Mua]

Nếu bạn không có BRL trong Ví Binance của mình, bạn sẽ được hướng dẫn gửi BRL. Xem bài viết này để tìm hiểu cách gửi tiền vào Ví Binance của bạn. Nếu bạn có tiền trong số dư tiền mặt của mình, hãy nhấp vào [Mua] để chuyển sang bước tiếp theo.
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
Bước 3
Kiểm tra chi tiết giao dịch và nhấp vào [Xác nhận]
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
Bước 4
Việc mua hàng của bạn đã hoàn tất. Bây giờ bạn có thể trở lại ví của mình hoặc thực hiện một giao dịch khác ngay lập tức.
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
Nếu giao dịch mua của bạn không thể hoàn tất ngay lập tức, Binance sẽ cập nhật cho bạn trạng thái mua hàng của bạn qua email.

Hướng dẫn Video

Cách rút BRL trên Binance về tài khoản ngân hàng

1. Nhấp vào “Ví” → “Tổng quan”
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
2. Nhấp vào “Rút tiền”
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
3. Chọn “Fiat”, sau đó chọn Đơn vị tiền tệ “BRL” từ menu thả xuống và nhấp vào “Chuyển khoản ngân hàng”
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
4. Nhập số tiền bạn muốn rút và số điện thoại của bạn, nhấp vào “Tiếp tục”
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
5. Nhập chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn và “Xác nhận Rút tiền”
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
6. Xem lại xác nhận rút tiền và nhấp vào “Xác nhận”

Lưu ý : Tài khoản ngân hàng nhận tiền rút phải thuộc sở hữu của cùng một người của bạn Tài khoản Binance. Lệnh rút tiền của bạn sẽ được xử lý sau khi bạn tạo chúng trong giờ giao dịch ngân hàng. Nếu bạn tạo một lệnh rút tiền ngoài giờ làm việc của ngân hàng, lệnh đó sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
7. Hoàn thành các xác minh sau và "Gửi"
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp
8. Nhấp vào “Xem Lịch sử” để xác nhận việc rút tiền thành công.
Cách gửi và rút tiền đồng ReaL Brazil (BRL) trên Binance - Câu hỏi thường gặp


Câu hỏi thường gặp về Chuyển khoản ngân hàng bằng đồng Real Brazil (BRL)


Giới hạn phí rút tiền gửi

Tiền tệ
Phí gửi tiền
Phí rút tiền
BRL
Miễn phí
Miễn phí
* Phí rút tiền có thể thay đổi
Bán lẻ
Bậc KYC
Yêu cầu KYC
hằng ngày
Giới hạn tiền gửi
hằng ngày
Giới hạn rút tiền
Cấp độ 1
Thông tin cơ bản
E-mail
Họ và tên (họ, tên đệm, họ)
Ngày sinh
Địa chỉ cư trú
Quốc tịch
CPF
Số liên lạc
Tài liệu đã thu thập
Bản sao giấy tờ tùy thân (hộ chiếu / thẻ căn cước / bằng lái xe)
Chụp ảnh tự sướng
R $ 300.000
R $ 300.000
Cấp độ 2
Thông tin cơ bản
E-mail
Họ và tên (họ, tên đệm, họ)
Ngày sinh
Địa chỉ cư trú
Quốc tịch
CPF
Số liên lạc
Tài liệu đã thu thập
Bản sao giấy tờ tùy thân (hộ chiếu / thẻ căn cước / bằng lái xe)
Chụp ảnh tự sướng
Chứng minh địa chỉ
R $ 600.000
R $ 600.000
Cấp 3
Thông tin cơ bản
E-mail
Họ và tên (họ, tên đệm, họ)
Ngày sinh
Địa chỉ cư trú
Quốc tịch
CPF
Số liên lạc
Tài liệu được Sưu tầm
Bản sao giấy tờ tùy thân (hộ chiếu / thẻ căn cước / bằng lái xe)
Chụp ảnh tự sướng
Chứng minh địa chỉ
Nguồn hình thành của cải
Hơn R $ 1.000.000 trở lên
Hơn R $ 1.000.000 trở lên
Công ty
Bậc KYC
Yêu cầu KYC
hằng ngày
Giới hạn tiền gửi
hằng ngày
Giới hạn rút tiền
Cấp độ 1
Thông tin cơ bản
Tên người nộp đơn (phải là pháp nhân công ty, giám đốc hoặc giám đốc điều hành cấp cao)
Tên công ty
Quốc gia / Khu vực đã đăng ký của công ty
Số liên lạc
Tài liệu được Sưu tầm
Bản sao giấy tờ tùy thân (hộ chiếu / thẻ căn cước)
Chụp ảnh tự sướng
Thực thể Bằng chứng địa chỉ
Các bên liên quan bằng chứng địa chỉ
CNPJ
Contrato Social
Bản ghi nhớ và các Điều khoản của Hiệp hội
Các điều luật
Cấu trúc sở hữu
Bảng câu hỏi về các biện pháp trừng phạt
Trên 50.000.000 R $ trở lên
Trên 50.000.000 R $ trở lên

Quan trọng: Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ hỗ trợ thanh toán thủ công cho các khoản tiền gửi / rút tiền của người dùng doanh nghiệp tại thời điểm này.
Để khắc phục sự cố tự phục vụ cho chuyển khoản ngân hàng bằng BRL: https://capitual.typeform.com/to/kNrUHR3h

Mất bao lâu để khoản tiền gửi của tôi được ghi có?

Chúng tôi nhắc bạn rằng chuyển TED và DOC chỉ được thực hiện vào ngày và giờ làm việc. Nếu bạn thực hiện thanh toán ngoài những giờ này, khoản tiền gửi của bạn sẽ được ghi có vào thời điểm đầu tiên vào ngày làm việc tiếp theo. DOC yêu cầu thêm một ngày làm việc để được ghi có. Đối với giao dịch PIX, có thể chuyển bất kỳ ngày nào trong tuần, bất kể đó là ngày lễ hay thậm chí là cuối tuần. PIX nên là cách gửi tiền ưa thích vì nó hoạt động 24/7.
Kiểu
Thời gian hoạt động
Thời gian thanh toán
TED
Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 07:00 đến 17:00
Lên đến 1 ngày làm việc
DOC
Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 07:00 đến 21:00
Ngày làm việc tiếp theo
PIX
Thứ Hai đến Chủ Nhật
Nhanh
Lưu ý: Thao tác và thời gian thanh toán có thể khác nhau tùy thuộc vào ngân hàng bạn có. Kiểm tra với ngân hàng của bạn để biết thêm thông tin chính xác.
Loại tiền gửi BRL nào được chấp nhận?
Có thể gửi tiền qua chuyển khoản ngân hàng (PIX, TED hoặc DOC).
Làm thế nào để gửi tiền qua PIX?
Có thể thực hiện chuyển PIX bằng cách sử dụng khóa PIX đến các cổng CNPJ (34.942.560 / 0001-87) hoặc bằng cách chỉ định chi tiết tài khoản ngân hàng đích. Vui lòng làm theo hướng dẫn PIX từng bước tại đây
Phí đặt cọc là gì?
Không có phí đặt cọc, số tiền đặt hàng của bạn sẽ được ghi có đầy đủ.
Tôi có thể xử lý khoản tiền gửi của mình trong bao lâu sau khi đơn hàng đã được tạo?
Bạn phải thanh toán trong vòng 7 ngày (1 tuần) sau khi tạo lệnh đặt cọc, sau khung thời gian này, đơn hàng của bạn sẽ hết hạn và tiền đặt cọc của bạn sẽ tự động được hoàn trả.
Tôi đã thanh toán cho một đơn đặt hàng đã hết hạn, bây giờ thì sao?
Trong trường hợp này, bạn có thể tạo một lệnh gửi tiền mới với số tiền tương tự, bằng cách này, nó sẽ tự động được ghi có vào tài khoản của bạn.
Tôi có thể sử dụng CNPJ để gửi tiền không?
Có, vui lòng chuyển sang tài khoản công ty để có thể sử dụng CNPJ.
Tôi có thể thanh toán từ bất kỳ tài khoản ngân hàng nào không?
Có thể thực hiện chuyển khoản từ bất kỳ ngân hàng Brazil nào, nhưng tên chủ tài khoản phải khớp với tên được sử dụng để Xác minh danh tính tại Binance. Số của người đóng thuế (CPF / CNPJ) cũng phải khớp. Gửi từ tài khoản công ty đến tài khoản cá nhân Binance (hoặc ngược lại) không được hỗ trợ, ngay cả khi chủ tài khoản công ty là công ty sở hữu duy nhất. Hãy lưu ý đến các tài khoản chung, vì giao dịch sẽ đến thay mặt cho chủ sở hữu chính.
Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề gì với việc chuyển tiền của tôi, tôi sẽ được hoàn lại tiền trong bao lâu?
Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào với việc chuyển tiền, chẳng hạn như sai loại tài khoản, chi tiết ngân hàng không chính xác hoặc bị thiếu, v.v., số tiền sẽ được trả lại trong những ngày làm việc tiếp theo.
Tôi có thể chuyển khoản trực tiếp mà không cần đặt hàng trên Binance.com không?
Bạn phải đặt hàng tại ttps: //www.binance.com/en/my/wallet/account/main/deposit/fiat/BRL . trước khi bất kỳ chuyển khoản nào từ tài khoản ngân hàng được thực hiện, nếu bạn quên tạo đơn đặt hàng, hãy tạo đơn đặt hàng sau đó, hãy nhớ rằng đơn đặt hàng sẽ cần có cùng số tiền đã chuyển.
Tôi đã chuyển khoản khác với số tiền đặt hàng
Số tiền được chuyển phải khớp chính xác với đơn hàng được đặt trên https://www.binance.com/vi/my/wallet/account/main/deposit/fiat/BRL , nếu bạn đã nhập số tiền khác khi tạo đơn hàng, bạn phải tạo một cái mới nhập chính xác.
Ai có thể sử dụng kênh này?
Người dùng bán lẻ và doanh nghiệp đã được xác minh đã vượt qua KYC / KYB.
Tôi đã thanh toán một đơn đặt hàng và không nhận được số tiền
Một số giao dịch có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường một chút để được xóa, vì lý do trong những trường hợp này thường là cụ thể, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ' Trò chuyện trực tiếp ' để liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để đánh giá trường hợp của bạn theo cách tốt nhất có thể.
Mất bao lâu để việc rút tiền của tôi hoàn tất?
Lệnh rút tiền của bạn sẽ được xử lý sau khi bạn tạo chúng trong giờ giao dịch ngân hàng. Nếu bạn tạo một lệnh rút tiền ngoài khoảng thời gian này, lệnh đó sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Sau khi xử lý, quá trình thực hiện có thể mất đến 2 ngày làm việc. Vui lòng chọn chính xác loại tài khoản của bạn (kiểm tra hoặc tiết kiệm) để cho phép rút tiền thành công
Loại giao dịch
Thời gian hoạt động
Thời gian thanh toán
chuyển khoản ngân hàng
Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 07:00 đến 17:00
Tối đa 2 ngày làm việc
Tôi có thể rút BRL đến bất kỳ tài khoản ngân hàng nào ở Brazil không?
Các tài khoản ngân hàng sẽ nhận tiền rút phải thuộc sở hữu của cùng một chủ sở hữu tài khoản Binance của bạn. Điều đáng nói là chuyển khoản vào tài khoản chung (ngay cả khi bạn là một trong những chủ sở hữu) và tài khoản công ty cá nhân (MEI và EIRELI) cũng không được chấp nhận.
Phí rút tiền là bao nhiêu?
Hiện tại không có phí rút tiền.
Tôi đã yêu cầu rút tiền, nhưng tôi vẫn không nhận được
Một số giao dịch có thể lâu hơn bình thường một chút và có thể mất đến 48 giờ để đồng bộ hóa với tài khoản ngân hàng của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ' Trò chuyện trực tiếp ' để liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để đánh giá trường hợp của bạn theo cách tốt nhất có thể.
Tôi đã thực hiện rút tiền, nhưng tôi đã nhập sai chi tiết ngân hàng, tôi phải làm gì?
Đừng lo lắng, nếu bạn đã nhập chi tiết ngân hàng không chính xác trong lệnh rút tiền của mình, một email tự động sẽ được gửi cho bạn ngay sau khi giao dịch bị ngân hàng của người nhận từ chối, bạn phải làm theo các bước được trình bày trong email để hoàn tất yêu cầu rút tiền của bạn. Sau khi thông tin tài khoản ngân hàng chính xác của bạn được cập nhật, việc rút tiền của bạn sẽ được xử lý ngay lập tức, trừ khi bạn thực hiện việc chỉnh sửa ngoài giờ làm việc của ngân hàng, trong trường hợp đó, khoản tiền này sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!