Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance

Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance


Làm thế nào để bán tiền điện tử trên Binance P2P?

Bán tiền điện tử trên Binance P2P bằng Ứng dụng web

Bước 1: Chọn (1) “Mua tiền điện tử” rồi nhấp vào (2) “Giao dịch P2P” ở điều hướng trên cùng.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 2:
Nhấp vào (1) "Bán" và chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn mua (USDT được hiển thị như một ví dụ). Lọc giá và (2) "Thanh toán" trong menu thả xuống, chọn một quảng cáo, sau đó nhấp vào (3) "Bán".
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 3:
Nhập số tiền (bằng tiền pháp định của bạn) hoặc số lượng (bằng tiền điện tử) bạn muốn mua và nhấp vào (2) "Bán".
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 4:
Giao dịch lúc này sẽ hiển thị “Người mua sẽ thực hiện thanh toán”.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 5: Sau khi người mua thực hiện thanh toán, giao dịch bây giờ sẽ hiển thị “Được phát hành”. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã thực sự nhận được thanh toán từ người mua cho ứng dụng / phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng. Sau khi bạn xác nhận việc nhận tiền từ người mua, hãy nhấn vào “Xác nhận phát hành” và “Xác nhận” để chuyển tiền điện tử vào tài khoản của người mua. Một lần nữa, Nếu bạn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào, vui lòng KHÔNG phát hành tiền điện tử để tránh bất kỳ tổn thất tài chính nào.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 6: Bây giờ đơn hàng đã hoàn thành, người mua sẽ nhận được tiền điện tử. Bạn có thể nhấp vào [Kiểm tra tài khoản của tôi] để kiểm tra số dư Fiat của mình.

Lưu ý : Bạn có thể sử dụng Trò chuyện ở phía bên phải để giao tiếp với người mua trong toàn bộ quá trình.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Ghi chú :
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình giao dịch, bạn có thể liên hệ với người mua bằng cửa sổ trò chuyện ở trên cùng bên phải của trang hoặc bạn có thể nhấp vào "Khiếu nại" và nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xử lý đơn đặt hàng.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Lời khuyên:
1. Hãy đảm bảo đăng nhập vào tài khoản của bạn để xác nhận khoản thanh toán đã được nhận, điều này có thể tránh tổn thất tài chính do nhấp nhầm vào nút phát hành.

2. Các tài sản kỹ thuật số bạn đang bán đã bị nền tảng đóng băng. Vui lòng xác nhận việc nhận thanh toán từ người mua và nhấp vào “Phát hành” để phát hành tiền điện tử.

3. Vui lòng không đồng ý với bất kỳ yêu cầu phát hành tiền điện tử nào trước khi xác nhận việc nhận thanh toán để tránh thiệt hại tài chính.

4. Sau khi nhận được thông báo SMS, hãy đảm bảo đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của bạn để xác nhận xem khoản thanh toán đã được ghi có hay chưa, điều này sẽ tránh việc phát hành tiền điện tử do SMS gian lận.

Bán tiền điện tử trên Binance P2P bằng Ứng dụng di động

Bạn có thể bán tiền điện tử mà không mất phí giao dịch trên nền tảng Binance P2P, tức thì và an toàn! Xem hướng dẫn bên dưới và bắt đầu giao dịch của bạn.


Bước 1
Đầu tiên, hãy chuyển đến (1) tab “Ví”, nhấp vào (2) “P2P” và (3) “Chuyển” tiền điện tử mà bạn muốn bán sang Ví P2P của mình. Nếu bạn đã có tiền điện tử trong ví P2P, vui lòng truy cập trang chủ và nhấn vào “Giao dịch P2P” để tham gia giao dịch P2P.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 2

Nhấp vào “Giao dịch P2P” trên trang chủ ứng dụng để mở trang P2P trên ứng dụng của bạn. Nhấp vào [Bán] trên đầu trang giao dịch P2P, chọn một đồng tiền (lấy USDT làm ví dụ ở đây), sau đó chọn một quảng cáo và nhấp vào “Bán”.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 3
(1) Nhập số lượng bạn muốn bán, (2) chọn phương thức thanh toán và nhấp vào “Bán USDT” để đặt hàng.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 4
Giao dịch bây giờ sẽ hiển thị "Thanh toán đang chờ xử lý". Sau khi người mua thực hiện thanh toán, giao dịch sẽ hiển thị “Xác nhận biên nhận”. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã thực sự nhận được thanh toán từ người mua cho ứng dụng / phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng. Sau khi bạn xác nhận việc nhận tiền từ người mua, hãy nhấn vào “Khoản thanh toán đã nhận” và “Xác nhận” để chuyển tiền điện tử vào tài khoản của người mua. Một lần nữa, Nếu bạn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào, vui lòng KHÔNG phát hành tiền điện tử để tránh bất kỳ tổn thất tài chính nào.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance

Lưu ý :
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình giao dịch, bạn có thể liên hệ với người mua bằng cửa sổ trò chuyện ở trên cùng bên phải của trang hoặc bạn có thể nhấp vào "Khiếu nại" và nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xử lý đơn đặt hàng.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance


Làm thế nào để mua tiền điện tử trên Binance bằng thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng?


Mua tiền điện tử bằng thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng bằng ứng dụng web

1. Nhập số tiền và chọn phương thức thanh toán.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
2. xác nhận chi tiết thanh toán.

Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
3. Hoàn thành xác minh danh tính của bạn (Chứng nhận An toàn 3DS).
4. Hoàn tất thanh toán.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance

Mua tiền điện tử bằng thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng bằng Mobile App

1. Để bắt đầu, hãy chọn “Mua bằng tiền mặt” từ màn hình chính
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
2. Tiếp theo, chọn “Thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ”
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
3. Nhấn vào “USD” để mở danh sách các loại tiền pháp định được hỗ trợ
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
4. Nhập tên loại tiền tệ fiat của bạn trong thanh tìm kiếm hoặc cuộn qua danh sách để chọn đơn vị tiền tệ fiat địa phương của bạn.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
5. Nhập số lượng tiền tệ fiat đã chọn mà bạn muốn chi tiêu và nhấn vào “BTC” để chọn loại tiền điện tử bạn muốn mua.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
6. “Thêm thẻ mới” hoặc chọn thẻ bạn muốn sử dụng để mua hàng và sau đó chạm vào “Mua”.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
7. Kiểm tra số tiền bạn muốn chi có chính xác không, sau đó chạm vào “Xác nhận” ở cuối màn hình.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
8. Xin chúc mừng, giao dịch đã hoàn tất và tiền điện tử đã mua đã được gửi vào Ví Binance Spot của bạn.

Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance

Làm thế nào để mua tiền điện tử trên Binance P2P?


Mua tiền điện tử trên Binance P2P bằng Ứng dụng web

Bước 1:
Vào Binance P2P trang, và
  • Nếu bạn đã có tài khoản Binance, hãy nhấp vào "Đăng nhập" và chuyển sang Bước 4
  • Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, hãy nhấp vào " Đăng ký "
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 2:
Nhập email của bạn vào trang đăng ký và đặt mật khẩu đăng nhập. Đọc và kiểm tra Điều khoản Binance và nhấp vào "Đăng ký".
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 3:
Hoàn thành xác minh danh tính Cấp độ 2, bật Xác minh qua SMS, sau đó đặt phương thức thanh toán ưa thích của bạn.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 4:
Chọn (1) “Mua tiền điện tử” rồi nhấp vào (2) “Giao dịch P2P” ở điều hướng trên cùng.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 5:
Nhấp vào (1) "Mua" và chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn mua (BTC được hiển thị làm ví dụ). Lọc giá và (2) "Thanh toán" trong menu thả xuống, chọn một quảng cáo, sau đó nhấp vào (3) "Mua".
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 6:
Nhập số tiền (bằng tiền pháp định của bạn) hoặc số lượng (bằng tiền điện tử) bạn muốn mua và nhấp vào (2) "Mua".
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 7:
Xác nhận phương thức thanh toán và số tiền (tổng giá) trên trang Chi tiết đơn hàng.
Hoàn thành giao dịch fiat trong thời hạn thanh toán. Sau đó nhấp vào "Đã chuyển, tiếp theo" và "Xác nhận".
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Ghi chú: Bạn cần chuyển khoản thanh toán trực tiếp cho người bán thông qua chuyển khoản ngân hàng, Alipay, WeChat hoặc nền tảng thanh toán của bên thứ ba khác dựa trên thông tin thanh toán mà người bán cung cấp. Nếu bạn đã chuyển khoản thanh toán cho người bán, bạn không được nhấp vào "Hủy" trừ khi bạn đã nhận được tiền hoàn lại từ người bán trong tài khoản thanh toán của mình. Nếu bạn không thanh toán thực tế, vui lòng không nhấp vào "Xác nhận" để xác nhận thanh toán. Điều này không được phép theo các quy tắc của giao dịch. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình giao dịch, bạn có thể liên hệ với người bán bằng cách sử dụng cửa sổ trò chuyện.

Bước 8:
Khi người bán đã phát hành tiền điện tử, giao dịch đã hoàn tất. Bạn có thể nhấp vào (2) "Chuyển vào Ví Spot” để chuyển các tài sản kỹ thuật số sang Ví Spot của bạn.

Bạn cũng có thể nhấp vào (1) "Kiểm tra tài khoản của tôi" phía trên nút để xem tài sản kỹ thuật số bạn vừa mua.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Lưu ý : Nếu bạn không nhận được tiền điện tử 15 phút sau khi nhấp vào "Đã chuyển, tiếp theo", bạn có thể nhấp vào "Khiếu nại" và Dịch vụ khách hàng sẽ hỗ trợ bạn xử lý đơn đặt hàng.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance

Mua tiền điện tử trên Binance P2P bằng Ứng dụng di động

Bước 1
Đăng nhập vào ứng dụng Binance
  • Nếu bạn đã có tài khoản Binance, hãy nhấp vào “Đăng nhập” và chuyển sang Bước 4
  • Nếu bạn chưa có tài khoản Binance, hãy nhấp vào “ Đăng ký ” ở trên cùng bên trái
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 2
Nhập email của bạn vào trang đăng ký và đặt mật khẩu đăng nhập. Đọc các điều khoản Binance P2P và nhấp vào mũi tên để đăng ký.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 3
Nhập email và mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào mũi tên để Đăng nhập.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 4
Sau khi bạn đăng nhập vào ứng dụng Binance, hãy nhấp vào biểu tượng người dùng ở trên cùng bên trái để hoàn tất xác minh danh tính. Sau đó nhấp vào “Phương thức thanh toán” để hoàn tất xác thực SMS và đặt phương thức thanh toán của bạn.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 5
Vào trang chủ, nhấp vào “Giao dịch P2P”.
Trên trang P2P, hãy nhấp vào (1) tab “Mua” và tiền điện tử bạn muốn mua (2) (lấy USDT chẳng hạn), sau đó chọn một quảng cáo và nhấp vào (3) “Mua”.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 6
Nhập số lượng bạn muốn mua, xác nhận (các) phương thức thanh toán của người bán và nhấp vào “Mua USDT”.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bước 7
Chuyển tiền trực tiếp cho người bán dựa trên thông tin thanh toán của người bán được cung cấp trong thời hạn thanh toán, sau đó nhấp vào “Chuyển tiền”. Nhấn vào phương thức thanh toán bạn đã chuyển đến, nhấp vào “Đã chuyển, tiếp theo”
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance

Lưu ý : Đặt phương thức thanh toán trên Binance không có nghĩa là thanh toán sẽ chuyển trực tiếp đến tài khoản người bán nếu bạn nhấp vào “Đã chuyển, tiếp theo”. Bạn cần hoàn tất thanh toán trực tiếp cho người bán thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán của bên thứ ba khác dựa trên thông tin thanh toán của người bán được cung cấp.

Vui lòng không nhấp vào “Đã chuyển, tiếp theo” nếu bạn chưa thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Điều này sẽ vi phạm Chính sách giao dịch người dùng P2P.

Bước 8
Trạng thái sẽ là “Đang phát hành”.
Khi người bán đã phát hành tiền điện tử, giao dịch đã hoàn tất. Bạn có thể nhấp vào "Chuyển sang Ví Spot" để chuyển tài sản kỹ thuật số sang Ví Spot của mình.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Bạn có thể nhấp vào "Ví" ở dưới cùng rồi nhấp vào "Fiat" để kiểm tra tiền điện tử bạn đã mua trong ví fiat của mình. Bạn cũng có thể nhấp vào "Chuyển ”Và chuyển tiền điện tử vào ví giao ngay của bạn để giao dịch.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Lưu ý :
Nếu bạn không nhận được tiền điện tử 15 phút sau khi nhấp vào“ Đã chuyển, tiếp theo ”, bạn có thể liên hệ với người bán bằng cách nhấp vào biểu tượng“ Điện thoại ”hoặc“ Trò chuyện ”ở trên cùng .
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Hoặc bạn có thể nhấp vào "Khiếu nại", chọn "Lý do kháng nghị" và "Tải lên bằng chứng". Nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xử lý đơn đặt hàng.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
1. Bạn chỉ có thể mua hoặc bán BTC, ETH, BNB, USDT, EOS và BUSD hiện tại trên Binance P2P. Nếu bạn muốn giao dịch các loại tiền điện tử khác, vui lòng giao dịch tại thị trường giao ngay
2. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Các câu hỏi thường gặp

Q1. Tôi cần phải vượt qua những chứng chỉ nào trước khi bắt đầu mua tiền điện tử bằng thẻ ngân hàng?
Trả lời: Bạn cần xác minh danh tính và xác minh địa chỉ.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Quý 2. Nếu tôi sử dụng thẻ ngân hàng để mua tiền điện tử, các phương thức thanh toán được hỗ trợ là gì?

Trả lời: Thẻ Visa hoặc thẻ Master.

Visa được chấp nhận cho chủ thẻ ở các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Nga, Ukraine và Vương quốc Anh. Thanh toán

bằng thẻ chính khả dụng ở các khu vực quốc gia sau: Brazil, Colombia, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Indonesia, Ý, Latvia, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Nga, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Ukraina.

Q3. Tôi được thông báo rằng quốc gia phát hành thẻ không được hỗ trợ. Các quốc gia phát hành thẻ hiện được hỗ trợ là gì?

Trả lời : Visa được chấp nhận cho chủ thẻ ở các quốc gia thuộc Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Nga, Ukraine và Vương quốc Anh, v.v. Thanh toán bằng thẻ Mastercard có sẵn ở các khu vực quốc gia sau: Brazil, Colombia, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Indonesia, Ý, Latvia, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Nga, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Ukraine, v.v.

Q4. Tôi có thể ràng buộc tối đa bao nhiêu thẻ ngân hàng?

Trả lời : Bạn có thể liên kết tối đa 5 thẻ ngân hàng cùng một lúc.

Q5. Thông báo lỗi trong quá trình mua hàng của tôi hiển thị: "Giao dịch bị từ chối bởi ngân hàng phát hành. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn hoặc thử một thẻ ngân hàng khác." Lý do là gì?

Trả lời: Nếu thẻ ngân hàng của bạn không hỗ trợ loại giao dịch này, bạn có thể thử liên hệ với ngân hàng để được giải đáp hoặc thử với một thẻ ngân hàng khác.

Q6. Nếu tôi không hoàn tất giao dịch mua trong thời hạn, giao dịch có bị hủy không?

Trả lời : Có, nếu bạn không hoàn thành đơn đặt hàng trong thời hạn, đơn đặt hàng sẽ trở nên không hợp lệ và bạn cần phải mở một giao dịch mới.

Q7. Nếu giao dịch mua của tôi không thành công, tôi có thể lấy lại số tiền đã thanh toán không?

Trả lời : Trong trường hợp nếu khoản thanh toán đã được trừ đi, số tiền bạn đã thanh toán sẽ được trả lại theo cách tương tự.

Q8. Sau khi đơn đặt hàng hoàn tất, tôi có thể xem tiền điện tử mà tôi đã mua ở đâu?

Trả lời : Bạn có thể nhấp vào [Ví] - [Tổng quan] ở góc trên bên phải của trang để kiểm tra xem tiền điện tử đã đến chưa.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Q9. Khi tôi đặt hàng, tôi được thông báo rằng giới hạn hàng ngày của tôi không đủ. Làm cách nào để tăng giới hạn?

Trả lời: Bạn có thể đến trung tâm xác thực người dùng để nâng cấp cấp độ xác thực tài khoản theo thông tin trên trang, sau đó bạn có thể nâng cấp lên giới hạn cấp độ tương ứng.

Q. 10. Tôi có thể tìm hồ sơ về các loại tiền điện tử mà tôi đã mua ở đâu?

Trả lời: Bạn có thể nhấp vào [Đơn đặt hàng] - [Lịch sử mua tiền điện tử] ở góc trên bên phải để xem hồ sơ đơn hàng và kiểm tra chi tiết.
Cách bán và mua tiền điện tử trên Binance
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!