اخبار داغ

نحوه تماس با پشتیبانی Binance
آموزشها

تماس با Binance توسط چت اگر در بستر تجارت Binance حساب دارید می توانید مستقیماً از طریق گپ با پشتیبانی تماس بگیرید. در سمت راست می توانید پشتیبانی Binanc...

آخرین خبرها

بازار خرس چیست؟
استراتژی ها

بازار خرس چیست؟

معرفی بازارهای مالی روندها را طی می کنند. درک تفاوت بین این روند مهم است تا بتوان تصمیمات بهتری در مورد سرمایه گذاری گرفت. چطور؟ خوب ، روندهای مختلف بازار می تواند شرایط بسیار...